Blackrocks chefsstrateg ser en anledning till att vara försiktig på aktiemarknaden

2019-02-06

Blackrocks chefsstrateg Richard Turnill ser en anledning till att vara försiktig på aktiemarknaden. Det framgår av en veckokommentar.

Den senare konjunkturcykeln har historiskt sett associerats med positiv avkastning för aktier och obligationer, och har ofta belönat risktagande.

Däremot visar analyser från Blackrock på att de senaste årtiondernas senare faser av konjunkturcykeln, som den amerikanska marknaden nu bedöms befinna sig i, har präglats av högre volatilitet.

Den strategiska konfrontationen mellan USA och Kina angående teknologidominans samt hot mot europeisk politisk stabilitet ses som två undervärderade risker på medellång sikt.

Vidare bedömer chefsstrategen att värderingarna nu är mindre lockande jämfört med slutet av 2018.

Kapitaljätten behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier, och undervikt på europeiska. På räntesidan lyder rekommendationen neutral för amerikanska statsobligationer samt europeiska ränteprodukter.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire