Avslutande av Teckningsoptionsprogram 2016-2019

2019-02-06


I enlighet med beslut av styrelsen i Everysport Media Group AB (publ.),  med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 22 december 2015, tilldelades intresserade anställda samt styrelseledamöter 5 699 996 teckningsoptioner, mot ersättning om 0,09 kr per teckningsoption. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skulle ske under perioden från och med den 2 februari 2018 till och med den 2 februari 2019. De nya aktierna skulle ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Everysport Media Group AB (publ.) meddelar på detta sätt att Teckningsoptionsprogrammet 2016-2019, beslutat av bolagsstämma den 22 december 2015, har avslutas. Programmet som riktades till personer i styrelsen och anställda i koncernen har konverterats med en teckningsgrad om 17,2% och medför att antalet aktier i bolaget ökar med 981 464 stycken. 

431 919 av aktierna tecknades av styrelseledamot och resterande 549 545 aktier av anställda i koncernen.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer därmed efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 113 562 412 aktier. Programmet medför således en utspädningseffekt om 0,87% av antalet aktier och röster i bolaget. 

Teckningskursen var 0,54 kronor per aktie och Everysport Media Groups (publ.) aktiekapital ökas med 39 259 kronor och det egna kapitalet med totalt 529 990 kronor vilket är det totala belopp som tillförs Everysport Media Group AB (publ.) i samband med avslutandet av Teckningsoptionsprogram 2016-2019. 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736  56 25
mail: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som EverysportMedia Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019. 

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News