Ännu en stark rapport från Castellum, ratinguppgradering aktuellt – Lannebo Corporate Bond

2019-02-06

Förvaltarteamet bakom Lannebo Corporate Bond bedömer att fondens största emittent Castellum kom som vanligt in med en stark rapport. Det framgår av en månadsrapport.

"Stigande vinst och förbättrade kreditnyckeltal gör att en uppgradering av ratingen ligger i korten", kommenterar fondens förvaltningsteam och fortsätter:

"Bolaget har också en ny strategisk satsning på så kallade co-working kontor och förvärvade Nordens ledande bolag i nischen, United Spaces".

Lannebo Corporate Bond A steg 0,4 procent i januari, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 0,3 procent.

Fondens förvaltningsteam uppger att rapporterna för 2019 började rulla in under månaden, varav de flesta verkar komma in som väntat ur ett kreditperspektiv.

Innehavet i OP Bank avyttrades som nu endast hade ett år kvar till förfall. Man ökade istället på med efterställda obligationer i DNB och Swedbank.

De största emittenterna per utgången av månaden var Castellum, Color Group och Storebrand Livsforsikring med portföljvikterna 7,0, 4,4 respektive 3,9 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.