Analysguiden: Bra fart på exporten

2019-02-06

Lammhults rörelseresultat för Q4 2018 påverkades kraftigt av avyttringen av Ire och Voice, men detta var extraordinärt. Public Interiors fortsätter att gå bättre än Office & Home Interiors. Positivt var annars ett mycket starkt kassaflöde som ger en lägre nettoskuld. Vårt nya DCF-värde (bas) hamnar på 59 kronor (63).     
Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office & Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars och Morgana. Affärsområdet Public Interiors som främst säljer biblioteksinredningar har BCI Schultz Speyer och Eurobib. Efter försäljning av Ire och Voice under Q4 2018 är gruppens försäljning fokuserad på företags- och offentliga kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering via kontraktsmarknaden. De viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och Danmark, följt av Tyskland, England och Frankrike.

Office & Home Interiors noterade för kvarvarande verksamhet en lägre omsättning och rörelseresultat i Q4 2018. Detta beror på färre beställningar på den svenska marknaden och där utsikterna den närmaste tiden inte är helt tydlig. Samtidigt har den norska marknaden utvecklats väl, i kombination med en ökad export. 

Public Interiors överträffade ett redan starkt rörelseresultat från Q4 2017 med 29 procent (!) Geografiskt gick det bäst i Danmark och Frankrike under fjärde kvartalet.

Vi justerar ned våra intäktsprognoser för 2019-2020 något, men rörelseresultat hamnar på ungefär oförändrade nivåer. Det beror att lönsamheten i kvarvarande enheter har höjts när Ire och Voice lämnar koncernen. Men även på ett aktivt arbete från bolagets ledning. I vårt basscenario kommer vi fram till ett motiverat värde om 59 (63) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 49 (40) kronor samt 69 (76) kronor i ett bull-scenario. En reducerad nettoskuld ökar stabiliteten i värdet på aktien.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-lammhults-bra-fart-pa-exporten)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden). 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News