Flaggning

2019-02-05

Ragnar Krefting med helägda bolag har i samband med senaste nyemissionen i AB Igrene blivit stor aktieägare i bolaget.
Före nyemissionen ägde Ragnar Krefting och hans helägda Krefting Finans AB 339 000 aktier i Igrene motsvarande 3.1 % av kapital och röster.

I den riktade nyemissionen tecknade Ragnar Krefting genom Krefting Finans AB och TVR Sport & Näringsliv AB ytterligare 2 220 000 aktier. Därmed innehar Ragnar Krefting med helägda bolag 2 559 000 aktier motsvarande 19.5 % av kapital och röster.
För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

 (mailto:)mats.budh@nusnet.se

+4670 650 62 26
Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Igrene har varit verksamt i 16 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News