AB Igrenes nyemission i januari är registrerad hos Bolagsverket

2019-02-05

Styrelsen i AB Igrene genomförde, med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 22 januari 2018, i januari 2019 en riktad nyemission om högst 2 250 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie eller maximalt 4 500 000 kronor.
Den riktade nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Det tecknades 2 220 000 aktier vilket inbringade 4 440 000 kronor till bolaget. Utspädningseffekten blev 16.9 %. Efter registrering uppgår antalet aktier till 13 115 469 och aktiekapitalet till 1 311 546,90 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@nusnet.se

+4670 650 62 26 

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.
Igrene har varit verksamt i 16 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News