Sleepo ökade omsättningen och förlusten i andra kvartalet – ska öka andelen egna produkter

2019-01-31

E-handelsbolaget Sleepo ökade både omsättningen och förlusten i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 21,6 miljoner kronor (19,8), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -0,7 miljoner kronor (-0,3).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,6). Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-0,6). Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,09).

Kassa och bank uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,7) vid slutet av perioden.

Bolaget har en ny strategisk riktning som primärt grundar sig i en vidareutveckling av bolagets egna sortiment. Bolaget har tillhandahållit egna produkter under
en längre tid, men planerar framöver att öka denna andel.

Ändamålet med det egna sortimentet är att skapa ökade konkurrensfördelar för bolaget samt att det egna sortimentet på sikt ska leda till en högre lönsamhet. Vidare som en del av strategin centraliserar bolaget sin lagerhållning.

[Tabell 1]

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire