Sleepo avser kvitta kapitaltillskott i framtida emission

2019-01-30

Sleepos kapitaltillskott på 2 miljoner kronor, som bolaget informerade om i slutet av oktober 2018, är en bryggfinansiering med intentionen att kvitta beloppet i en framtida emission. Det uppger e-handelsbolaget i ett förtydligande.

Ett sådant emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av stämman, uppger bolaget vidare.

Löptiden för bryggfinansieringen är fram tills den 31 maj 2019 där bryggfinansieringen skall ha konverterats till aktier i bolaget via nyemission.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire