Igrene rapporterar oförändrad omsättning men minskar rörelseresultat under första kvartalet

2019-01-25

Gasprospekteringsbolaget Igrene redovisar som väntat ingen omsättning och ökar förlusten under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,34 kronor (-0,21).

[Tabell 1]

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire