Pantaluren placeras på observationslistan efter avsiktsförklaring om omvänt förvärv

2019-01-07

Mobilåtervinningsbolaget Pantaluren som handlas på NGM Nordic MTF aviserade idag att bolaget ingått en avsiktsförklaring med två ägare i svenska Target om att förvärva 100 procent av aktierna för ett pris om cirka 230 miljoner kronor.

Betalning ska ske genom emittering av aktier och ett förvärvsavtal kommer att vara villkorat bolagsstämmas- och Aktiemarknadsnämndens godkännande om undantag för budplikt.
Avsiktsförklaringen har en exklusivitetsperiod fram till 20 februari 2019. Genomförs det planerade förvärvet kommer nuvarande aktieägares ägarandel minska till 5,4 procent.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget planerar en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att bolaget framstår som ett nytt företag. NGM-börsen har mot den bakgrunden beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Pantaluren Group under observation tills vidare. Det framgår av ett marknadsmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire