Återköp av aktier i Telia Company under vecka 1 2019

2019-01-07

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 31 december 2018 till och med den 4 januari 2019 återköpt sammanlagt 935 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").
Under perioden den 31 december 2018 till och med den 4 januari 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

+———+—————–+——————+—————–+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag(SEK)|transaktionsvärde|
| |aktier) | |per dag (SEK) |
+———+—————–+——————+—————–+
|31 | | | 0|
|december | | | |
|2018 | | | |
+———+—————–+——————+—————–+
|1 januari| | | 0|
|2019 | | | |
+———+—————–+——————+—————–+
|2 januari| 200 000| 41,9027| 8 380 540|
|2019 | | | |
+———+—————–+——————+—————–+
|3 januari| 200 000| 42,7176| 8 543 520|
|2019 | | | |
+———+—————–+——————+—————–+
|4 januari| 535 000| 42,7683| 22 881 041|
|2019 | | | |
+———+—————–+——————+—————–+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 4 januari 2019 till 100 212 963 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 4 januari 2019 har sammanlagt 100 212 963 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare
 
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media

Ralf Bagner, pressekreterare                      
Tel: +46(0)70 338 72 48                             
ralf.bagner@teliacompany.com                    

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 07.30 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany)
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News