Ytterligare förvärv av aktier av Mats Gabrielsson i Trention AB (publ.)

2019-01-04


Mats Gabrielsson, ordförande och största aktieägare i Trention AB (publ,) har idag via bolaget Gabrielsson Invest AB förvärvat 10 000 aktier i Trention. Mats Gabrielssons totala innehav i Trention uppgår till 33,94 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News