Omvärdering av Creades innehav i Tink

2019-01-04


På grund av en transaktion i Tink omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om 226 Mkr. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2018 uppgick motsvarande värde till 93 Mkr. Antalet aktier Creades äger i Tink har inte förändrats.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 4 januari 2019

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari, klockan 19:00 CET.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News