Lannebo Småbolag Select fortsatte köpa aktier i MTG under december

2019-01-04

Lannebo Småbolag Select, som är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden, fortsatte att köpa aktier i MTG. Andra innehav som ökades på var Securitas, Lagercrantz och Ahlström-Munksjö. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden minskade samtidigt något i Fabege och JM. Innehavet i Swedish Orphan Biovitrum; SOBI avyttrades helt.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det efter den riktigt svaga avslutningen på börsåret går att hävda att börsen nu prisar in en påtaglig konjunkturnedgång framöver. Konjunkturtoppen är förmodligen passerad, vilket i sig bidrar till en orolig aktiemarknad. Samtidigt är kraftigt stigande räntor inte förvaltarnas grundscenario.

Börsoron är förmodligen överdriven för vissa aktier men inte för andra. Vi tycker att allt fler enskilda aktier ser intressanta ut och har börjat sätta den stora likviditet vi hade i höstas i arbete, tillägger förvaltarna.

Fonden tappade 3,7 procent i december, vilket medför att dess avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,2 procent.

Fastighetsbolaget Fabege var en av få aktier som steg under månaden och Fagerhult var det innehav som backade minst. Innehav som föll mer än tio procent var Dometic, Recipharm och Intrum.

De största innehaven per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Fabege med portföljvikterna 8,8, 6,2 respektive 5,0 procent.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.