Lannebo Mixfond tog in Veoneer i portföljen i december, sålde Telia

2019-01-04

Lannebo Mixfond sjönk med 4,0 procent i december, vilket medför att fonden föll 5,5 procent under 2018. Det var sämre än fondens jämförelseindex som under helåret backade 2,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Det var många företagsaffärer i december. Värderingarna har överlag kommit ner på börsbolagen vilket har skapat intresse att genomföra förvärv eller utköp, kommenterar förvaltarna.

Under den föregående månaden ökades andelen aktier i fonden till 69 från 49 procent, en andel som har bibehållits under december.

Fondens största köp och samtidigt ett nytt innehav under månaden var Veoneer. Fonden har även köpt aktier i Autoliv och Atlas Copco.

Den enda försäljningen gjordes i Telia på grund av att aktien utvecklats väl i förhållande till aktiemarknaden i stort.

De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 3,4, 3,2 respektive 2,9 procent.

De innehav som påverkade fonden mest positivt var Ahsell, Castellum och Bonava. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Autoliv, Sbanken och DSV.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.