Lannebo Mixfond Offensiv köpte Atlas Copco och sålde Telia – ökade aktieandelen

2019-01-04

Lannebo Mixfond Offensiv backade 4,8 procent i december, vilket medför att fonden tappat 5,7 procent 2018. Fondens jämförelseindex har under helåret minskat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största köp under årets sista månad var Atlas Copco, Veoneer och Autoliv medan de största försäljningarna var i Telia, Storebrand och Securitas.

Fondens aktieandel uppgick till 85 procentenheter under månaden, en ökning med tre procentenheter på en månad. Ränteandelen var vid årsskiftet 13 procent medan likviditeten låg på 2 procent.

De största innehaven vid utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 4,3 respektive 4,0 och 3,6 procent.

De innehav som påverkade fonden mest positivt var Ahsell, Castellum och Bonava. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Autoliv, Sbanken och DSV.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.