Lannebo Komplett föll 3,7 procent i december – oförändrad aktiefondsandel

2019-01-04

Lannebo Komplett föll 3,7 procent i december, samtidigt som dess jämförelseindex backade 3,2 procent. Fonden minskade därmed 4,0 procent 2018. Det framgår av en månadsrapport.

Aktiefondsandelen var oförändrad på 51 procent av fondförmögenheten och resterande 49 procent låg i företagsobligationsfonder och likviditet.

Under årets sista månad var det nedåt för aktiefonderna i portföljen. Lannebo Sverige Plus sjönk med 7,3 procent och Lannebo Vision hade den svagaste utvecklingen och föll 7,8 procent.

Räntefonderna hamnade också de på minus, Lannebo High Yield Allocation och Lannebo Corporate Bond sjönk med 0,5 procent vardera.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.