Sleepo ökar omsättning men vädret sänker resultatet under första kvartalet

2018-10-31

E-handelsbolaget Sleepo redovisar ökande omsättning under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust på grund av sommarvärmen som sänkte efterfrågan på möbler och heminredning.

Omsättningen uppgick till 20,0 miljoner kronor (18,0), en ökning med 11 procent mot föregående år.

"Omsättningstillväxten under kvartalet sker trots utmanande väderförutsättningar där perioden präglades av en extraordinär högsommarvärme som medförde en negativ effekt på efterfrågan för möbler och heminredning. Glädjande är att efterfrågan återhämtades under augusti månad vilket resulterade i en stark försäljningsmånad för bolaget och som även bådar väl för hösten och vinterns starka försäljningsperioder", uppger vd Philip Nickolsten i rapporten.

Den lägre efterfrågan under sommaren visade sig genom minskade sökvolymer samt en lägre besökskonvertering. Följden blev en negativ resultatpåverkan där ebitda-resultatet landade på -1,1 miljoner kronor, att jämföra med -0,4 miljoner kronor under föregående år.
Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,11).

Kassa och bank uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,1) vid slutet av perioden.

Sleep upprepar sina utsikter:

"Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden. Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet."

[Tabell 1]

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire