Analysguiden: Lyft för Public Interiors i Q3

2018-10-30

Ännu ett starkt kvartal (Q3 2018) från Lammhults där framförallt utlandsaffärer inom affärsområdet Public Interiors drog upp resultatet. Samtidigt finns det en förbättringspotential genom att produktionsflödet fortfarande inte är helt optimerat inom det större affärsområdet Office & Home Interiors.
Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office & Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars, Ire och Voice samt Morgana. Affärsområdet Public Interiors som främst säljer biblioteksinredningar har BCI Schultz Speyer och Eurobib. 95 procent av gruppens försäljning går till företags- och offentliga kunder, och fem procent till privata kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering. De viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och Danmark, följt av Tyskland, England och Frankrike.

Affärsområde Public Interiors levererade ännu ett starkt kvartal med ett rörelse­resultat på 5 miljoner kronor (samma som i Q2) på en omsättningsökning på 46 procent jämfört med kvartal 3/2017. Såväl omsättningen som rörelseresultatet drogs upp av positiva valutaomräkningseffekter från en svag SEK. Huvuddelen av omsättningen inom Public Interiors avser länder i nordvästra Europa (från Danmark ned till Frankrike).  Försäljningstillväxten för Public Interiors förklaras delvis med försenade projekt från 2017 nu har genomförts.

Inom Office & Home Interiors noterade Ragnars fortsatt goda leveranser under kvartal 3/2018. Medan den svenska marknaden har blivit mer konkurrensutsatt vad gäller planmöbler, är den norska marknaden fortsatt stark. Utsikterna baserat på projekt hos arkitekterna i de skandinaviska länderna är oförändrat god.

Vi justerar endast marginellt våra tidigare intäktsprognoser och behåller EBIT-estimaten 2018-2020 oförändrade. I vårt basscenario kommer vi fram till ett motiverat värde om 63 (58) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 40 (37) kronor samt 76 (71) kronor i ett bull-scenario.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-lammhults-design-group-lyft-public-interiors-i-q3).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News