LC-Tec ökar intäkterna och resultatet i tredje kvartalet

2018-10-26

Teknikbolaget LC-Tec redovisar ökade intäkter och högre resultat i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 5,1 miljoner kronor (3,9), en ökning med 31 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (0,6), med en rörelsemarginal på 25,5 procent (15,4).

Resultatet före skatt var 1,3 miljoner kronor (0,6).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner kronor (0,6). Resultat per aktie hamnade på 0,06 kronor (0,03), vilket innebär en ökning med 100 procent mot föregående år.

Likvida medel var på 6,1 miljoner kronor (0,2) per den 30 september. Kassaflödet fån den löpande verksamheten blev 3,8 miljoner kronor (-1,1) i tredje kvartalet.

LC-Tec meddelade den 31 augusti att bolaget fått information från en kund som inte längre vill ha hela den leverans som beställts i våras. Det innebär att intäkterna från ordern som ursprungligen var på 6,5 miljoner kronor nu blir 2,8 miljoner lägre än planerat. Effekten på intäkter och resultat är störst under perioden oktober 2018 till februari 2019.

"Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortfarande svårbedömd och marknaden kommer på sikt att bli mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget. För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att fortsätta att vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter för distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många möjliga applikationsområden, som t.ex. produktområdet smarta glasögon. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed intäkter", skriver bolaget om framtidsutsikterna i delårsrapporten.

[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire