Årsredovisning 2017-2018

2018-09-12


Sleepo AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-06-01 – 2018-05-31. Se bifogad årsredovisning, signerad och osignerad med tillhörande revisionsberättelse i den signerade.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News