Fredrik Burvall föreslås till ny styrelseordförande i Sleepo

2018-09-04

Aktieägarna i e-handelsbolaget Sleepo kallas till årsstämma onsdagen den 3 oktober i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/18.

Styrelseordförande Gunnar Lind har avböjt omval. Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Philip Nickolsten, Fredrik Jung Abbou och Fredrik Palm samt nyval av
Fredrik Burvall och Fredrik Malmsten till styrelsen. Vidare föreslås nyval av Fredrik Burvall som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram, LTIP1-2018, för anställda i bolaget genom utgivande av högst 225 000 personaloptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom emission av högst 75 000 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av nya aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 15 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire