LC-Tec ökar omsättning och vinst under andra kvartalet (uppdatering)

2018-08-23

(uppdatering avser framtidsutsikter)

Teknikbolaget LC-Tec ökade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 5,6 miljoner kronor (3,9), en ökning med 44 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (-0,5), med en rörelsemarginal på 32,1 procent.

Resultatet före skatt var 1,8 miljoner kronor (2,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (0,03), vilket innebär en ökning med 167 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 miljoner kronor (1,3).

LC-Tec ser en svårbedömd framtid inom 3D-biografindustrin.

"Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortfarande svårbedömd och marknaden kommer på sikt att bli mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget", skriver bolaget i sin rapport.

De nya produktområden som i nuläget bedöms som mest lovande enligt bolaget är området Kamera tillsammans med Smarta glasögon.

[Tabell 1]

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire