LC-Tec ökar omsättning och vinst under andra kvartalet

2018-08-23

Teknikbolaget LC-Tec ökade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 5,6 miljoner kronor (3,9), en ökning med 44 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (-0,5), med en rörelsemarginal på 32,1 procent.

Resultatet före skatt var 1,8 miljoner kronor (2,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (0,03), vilket innebär en ökning med 167 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 miljoner kronor (1,3).

[Tabell 1]

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire