Journal of Clinical Oncology publicerar att IMMray® PanCan-d serumbiomarkörstestet upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96% noggrannhet

2018-08-15

LUND, SVERIGE - Immunovia AB meddelade idag att den prestigefyllda Journal of Clinical Oncology (JCO) publicerar resultaten av den stora retrospektiva kliniska valideringsstudien som utförts av svenska, danska och amerikanska forskare. Studien visar att IMMray® PanCan-d serumbiomarkörs mikroarray upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96% noggrannhet.
Pankreatisk duktal adenokarcinom (PDAC) har en dålig prognos med 5-års överlevnadsgrad <10% på grund av diffusa symtom som leder till diagnos i sena stadier. Det är allmänt accepterat att överlevnaden kan öka betydligt om tumörer kan upptäckas tidigt för att därmed möjliggöra kirurgiska ingrepp. IMMray® PanCan-d innehåller en ny 29 biomarkörssignatur av PDAC från tidigt stadium som härrör från en stor dansk patientkohort, inklusive patienter med väldefinierad PDAC i tidigt stadium (I och II). JCO rapporterar att denna signatur nu validerats i både danska och amerikanska kohorter med ett "receiver operating characteristic area" (ROC) under kurvvärdet (AUC) på 0,96. Författaren, Professor Carl Borrebaeck på CREATE Health Cancer Center, Lunds universitet lämnade följande kommentar: "JCO är en mycket prestigefylld vetenskaplig tidskrift med kliniskt fokus och vi är mycket glada över att den största studien om tidig upptäckt av PDAC har publicerats där. Proteinbaserade tillvägagångssätt, såsom IMMray® PanCan-d, ger de bästa möjligheterna till tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på grund av hög känslighet samt att det endast behövs blodprovsvolymer i mikroliterskala. Nästa steg är en väl utformad prospektiv valideringsstudie, som Immunovia redan har initierat i form av multicenter-studien PanFAM-1 (https://immunovia.com/investors/press-releases/?id=3685)." "Vi är mycket glada att se publiceringen av denna studie i JCO, vilket bekräftar att IMMray® PanCan-d kan upptäcka bukspottkörtelcancer i tidigt stadie med en noggrannhet så hög som 96%, i två helt olika patientkohorter insamlade oberoende av varandra på olika kontinenter ", säger Mats Grahn, VD Immunovia. Länk till artikeln i JCO: Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer (https://doi.org/10.1200/JCO.2017.77.6658). För mer information, vänligen kontakta: Mats Grahn VD, Immunovia Tel.: +46-70-5320230 Email: mats.grahn@immunovia.com Om Immunovia Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.
Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News