Sleepo ökade omsättningen i fjärde kvartalet – orolig bostadsmarknad och värme tyngde efterfrågan

2018-07-31

E-handelsbolaget Sleepo redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 16,6 miljoner kronor (15,2), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -1,0 miljoner kronor (-1,0). Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före skatt var -1,3 miljoner kronor (-1,2). Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (0,3). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (0,05).

Kassa och bank uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,8) vid slutet av perioden.

"Avslutningen på räkenskapsåret och Sleepos fjärde kvartal har präglats av en oro och orörlighet på bostadsmarknaden tillsammans med en rekordvärme som har tydligt påverkat
konsumtionen och efterfrågan på marknaden", kommenterar vd Philip Nickolsten rapporten.

Bolaget upprepar utsikterna:

"Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte att växa på marknaden Sleepos överordnade målsättning är att växa snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som
möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet".

[Tabell 1]

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire