Analysguiden: Stark nordisk byggmarknad

2018-07-16

Lammhults lämnade ett starkt resultat för andra kvartalet 2018 och ser ut att ungefärligen nå våra tidigare prognoser om 60 miljoner kronor i rörelseresultat på helåret 2018. En ökad orderingång med 10 procent under andra kvartalet är också ett gott tecken. 
Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen som
är baserad i Småland har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office &
Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars, Ire och
Voice samt Morgana. Affärsområdet Public Interiors som främst säljer
biblioteksinredningar har BCI Schultz Speyer och Eurobib som varumärken. 95
procent av gruppens försäljning går till företags- och offentliga kunder, och
fem procent till privata kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och
renovering. De viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och Danmark följt av
Tyskland, England och Frankrike.  Det var affärsområde Public Interiors som
överraskade positivt under andra kvartalet 2018 med en omsättningsökning på 28
procent jämfört med kvartal 2/2017 och med ett rörelseresultat om 5 miljoner
kronor. En del av detta förklaras av senarelagda projekt från kvartal 4/2017
som nu genomfördes. Cirka 60 procent av omsättningen inom Public Interiors
under perioden kommer från övriga Europa exklusive Norden. Inom Office & Home
Interiors noterade Ragnars och Morgana en god efterfrågan på sina produkter,
medan Lammhults Möbel inte sålde lika mycket miljömöbler som väntat i Sverige.
Ökade volymer här under andra halvåret 2018 skulle ge en god resultateffekt.
Sammantaget justerar vi endast marginellt våra tidigare prognoser (aningen upp
på intäkterna och aningen ned på rörelseresultatet) för helåret 2018.Lammhults
-aktien reagerade positivt på rapporten, men värderingen fortsätter trots det
att vara försiktig givet den goda lönsamheten. I vårt bas-scenario kommer vi
fram till ett motiverat värde om 58 kronor per aktie. I vårt Bear-scenario ser
vi ett värde på 37 kronor samt 71 kronor i ett Bull-scenario. Läs hela
analysen på
Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys
-lammhults-design-group-stark-nordisk-byggmarknad).Detta är ett
pressmeddelande från Analysguiden.Läs mer
här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News