WntResearch uppdaterar om arbetet inför sin kliniska fas 2-studie

2018-06-11

Forskningsbolaget WntResearch uppger att de fortsätter med sina förberedelser inför den kliniska fas 2-studien, och att arbetet löper enligt plan. Det framgår av ett pressmeddelande.

För närvarande pågår en så kallad feasibility-studie, där bolaget undersöker möjligheterna att genomföra studien vid ett antal potentiella studiecentrum. Feasibility-studien är nödvändig för att ge en tydligare bild av de totala kostnaderna för den kliniska studien, uppger bolaget. Den kommer även ge underlag för beslut om i vilka länder studien ska utföras.

Bolaget delger även att man under den senaste månaden har arbetat med att utvärdera ett antal leverantörer för analys av biomarkörerna ctDNA, utforma protokollet och säkerställa att dessa laboratorier uppfyller Good Laboratory Practice.

WntResearch har nyligen erhållit de slutgiltiga resultaten från en in vitro interaktionsstudie med Foxy-5 och den mest använda kemoterapin FOLFOX, som visar att Foxy-5 inte reducerar behandlingseffekten av FOLFOX. Bolaget tolkar resultaten som mycket uppmuntrande.

Avslutningsvis skriver man att man gjort en översyn av sin patentportfölj, och arbetar nu med potentiella kompletterande patentansökningar som ytterligare kan förstärka exklusivitetsskyddet för Foxy-5.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire