EP Access: Lammhults Design Group – Public Interior överraskar

2018-05-02

Lammhults Design Group rapporterar in en tillväxt om 2% organiskt (omsättning 231,8 vs. 227,2).Q1 2017 var dock ett ovanligt starkt kvartal för LDG så jämförelsen är tuff. Någonting vi ser väldigt positivt på är att Public Interior växer med 6%. Detta segment har dessutom en högre marginal vilket gör att EBIT-marginalen stiger till 4%. Efter kvartalets utgång har man dessutom slutfört utflyttningen av Ires produktion från Lammhults Möbler vilket kommer leda till ytterligare marginalexpansion. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i akten till låg risk.
Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/18255/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News