Sleepo genomför en riktad nyemission om 629 300 aktier

2017-11-28


Sleepo AB (publ) ("Sleepo" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 4 oktober 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 629 300 aktier till en teckningskurs om 4,70 kronor per aktie vilket tillför Bolaget totalt 2 957 710 kronor.

Nyemissionen har inte medfört några emissionskostnader för bolaget och skälet till nyemissionen är att stärka Bolagets kapital och kassa.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 6 922 300. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

Efter nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med 69 223 kronor till 761 453 kronor.

Av de 629 300 nyemitterade aktier tecknas 629 300 stycken av en ny aktieägare, Klein Invest A/S genom Morten Klein med organisationsnummer 914 459 176.

Teckningskursen sker enligt styrelsens bedömning till ett marknadsmässigt pris på 4,70 kronor och grundar sig i en volymvägd genomsnittskurs för aktien.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning till Bolaget.

"Förstärkningen av Bolagets kapital och kassa med cirka 3 Mkr stärker Bolagets finansiella ställning och ger oss möjligheten att fortsatt möta den höga tillväxt som vi befinner oss i", säger Philip Nickolsten VD för Sleepo AB.

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017. 

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News