Compare-IT tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

2017-09-29

Teknikbolaget Compare-IT tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, maj-juli 2017, jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,7), en minskning med 71 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 miljoner kronor (-0,7), motsvarande -0,25 kronor per aktie (-0,15).

Likvida medel var på 7,9 miljoner kronor (0,4) per den 31 juli.

"Compare-IT har nu tecknat avtal för smarta hem lösningar motsvarande en årsvolym av 530 hus eller 4 procent av alla hus som byggs i Sverige. Vi är mycket stolta för det förtroendet. Uppskattningsvis utvärderar drygt hälften av alla svenska hustillverkare smarta hem lösningar. Vårt fokus är fortsatt på de hustillverkare som vill erbjuda vårt system som standard eftersom det ger en mer effektiv försäljnings- och leveransprocess. Med denna bas fortsätter vi vår systematiska bearbetning för att ta marknadsandelar", kommenterar vd Kerstin Lindkvist Toms i delårsrapporten.

[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire