AppSpotr ökade intäkterna och förlusten något under första kvartalet – fokus på Asien och Kina

2017-09-29

Mjukvarubolaget AppSpotr redovisar en ökad omsättning och som planerat ökade förluster under räkenskapsårets första kvartal, maj-juli.

Omsättningen uppgick till 59 839 kronor (7 744).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-1,8). Resultatet före och efter skatt var -3,4 miljoner kronor (-1,8). Resultat per aktie hamnade på -0,33 kronor (-1,63.

Likvida medel var vid periodens utgång 8,6 miljoner kronor.

Apple uppdaterade nyligen sina App Store Review Guidelines där en ny riktlinje är att företag som tillhandahåller appverktyg med Templates kommer få sina appar nekade publicering i App Store. Det påverkar AppSpotr då företaget har erbjudit Templates för att bygga appar. Företaget uppger dock att man anser att beslutet är bra från Apples sida då det höjer kraven.

"Vi för nu en nära dialog med Apple om vilka justeringar vi ska göra för att leva upp till de
ökade kraven och är övertygade om att snart nå en lösning. Samtidigt är vårt fokus just nu på Kina och Asien där Android är den klart dominerande plattformen. Vi känner oss således inte ett dugg bakbundna av Apples besked när vi diskuterar med potentiella partners som vi vill bygga affärer tillsammans med", skriver vd Patric Bottne i rapporten.

Under rubriken "Summering och framåtblick" skriver han vidare.

"Framåt ligger vårt stora fokus på att realisera potentialen i affären med Novel Unicorn i Asien och Kina där Android dominerar. Det första steget i det arbetet är att genomföra ett lyckat pilotprojekt tillsammans med Mishu Technology".

[Tabell 1]

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire