Spago Nanomedical handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

2017-09-28

Nanomedicinbolaget Spago Nanomedical handlas idag den 28 september exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För en befintlig aktie erhålls två uniträtter. Tre uniträtter berättigar till teckning av en unit för 8,50 kronor per unit. En unit består av en aktie och fyra vederlagsfria teckningsoptioner. Villkoren är därmed 2:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 8,50 kronor.

Teckningstiden löper från 4 oktober till 18 oktober och handel med uniträtter sker den 4 oktober till 16 oktober. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i mars 2019.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire