MedicPen handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

2017-09-28

Medicinteknikbolaget MedicPen handlas idag den 28 september exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En befintlig aktier ger en uniträtt. Nio uniträtter berättigar till teckning av en unit för 3 kronor. En unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 4. Villkoren i nyemissionen är därmed 3:9, innebärande att nio befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 1 krona per aktie.

Teckningstiden löper från 4 oktober till 18 oktober och handel med uniträtter sker den 4 oktober till 16 oktober. Teckningsoptionen TO 4 kan utnyttjas för att teckna aktier i maj-juni 2018.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire