IDL Biotech får patentgodkännande i Kina

2017-09-28

Under 2015 godkändes IDL Biotechs patent "Metod för detektering av cytokeratin 8, 18 och/eller 19 och/eller lösliga fragment därav" i Sverige. Nu har patentet även godkänts i Kina och är giltigt till och med 28 mars 2034. 

Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

– Patentet innebär att användbarheten för den här typen av analys kan lyftas fram och
aktualiseras. Att använda in vitro diagnostik i kombination med andra analysmetoder är framför allt glädjande för patienterna och dessutom av hälsoekonomiskt värde, säger Ylva D Amico, forsknings- och utvecklingschef på IDL Biotech, i pressmeddelandet.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire