Uni-light LED redovisar en förlust på 11,9 miljoner kronor för räkenskapsåret

2017-06-30

Uni-light LED redovisar en förlust för räkenskapsåret 2016/2017, vilket avslutades den sista april i år.

Omsättningen uppgick till 1,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -11,9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -11,9 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev -11,9 miljoner kronor, en minskning med procent mot föregående år.

Uni-light LED upprepar att kassan kommer att förstärkas genom en riktad emission.

"För att effektivisera verksamheten kommer nu fokus att ligga på kommersialisering och
försäljning gentemot de upparbetade marknaderna med våra nu väl beprövade system. Inga nya marknader kommer att planeras in detta år", skriver vd Björn Naumburg i rapporten.

[Tabell 1]

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire