Penser Access: ScandiDos – Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida

2017-06-29

Under Q4 omsatte bolaget SEKm 11,5 (9,4), vilket motsvarade en ökning om 23% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 13. Bolaget mottog en Kina-order efter kvartalets utgång vilket skulle kompenserar differensen. Tillväxten drevs primärt av Delta4 Phantom+ system och dess tillbehör samt en kraftig försäljningsökning av servicekontrakt som periodiserades över avtalstiden. Tillväxten inom servicekontrakt bidrog även till att bruttomarginalen steg till 81% (76%). För att värdera ScandiDos använder vi oss av en "Sum of the Part" värdering (SOTP). Summerar vi ihop detta kommer vi fram till ett motiverade värde för ScandiDos till SEKm 263 (SEK 10,5 per aktie). Detta indikerar en potential på 94% från dagens kursnivå. Vi ser med andra ord en hög kurspotential i aktien men detta kommer med en hög risknivå.
Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/sum-parts-indikerar-vasentlig-uppsida/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News