TMG aviserar ny styrelsesammansättning med två nya oberoende ledamöter

2017-03-28


· Ny styrelsesammansättning innefattande två branschexperter som ger TMG kompletterande kompetens och erfarenhet

· Sex ledamöter avgår efter gruppens årsstämma för att bana väg för en bättre styrelsesammansättning

· Sammansättningen av den nya styrelsen kommer att vara övervägande oberoende i syfte att vara anpassad till bästa praxis och aktieägarintresse
Stockholm, 28 mars 2017 – The Marketing Group ("TMG") (ST: TMG, FRANKFURT: 2MG), ett globalt nätverk av reklam- och marknadsföringsbyråer, tillkännager idag utnämningen av Glen Fraser och Martin Blair till nya oberoende styrelseledamöter med omedelbar verkan. Glen Fraser kommer också att ingå bolagets förvärvsutskott medan Martin Blair även kommer att fungera som ordförande i revisionsutskottet.

Glen Fraser är grundare av och ägare till Third Eye, ett Sydney-baserat konsultföretag inom varumärkesstrategi. Han har över 30 års erfarenhet från några av världens största marknadsförings- och reklambyråer, inklusive Ogilvy & Mather, Saatchi & Saatchi, Havas Group, Young & Rubicam Group och J Walter Thompson. Förutom ledande roller inom olika byråer i branschen har han med framgång och erfarenhet såväl fått bolag och intäkter att växa som att kunna leda och behålla team. På så sätt har hans arbete säkerställt ett framgångsrikt genomförande av kreativa marknadsföringskampanjer över flera geografiska områden.

Martin Blair är en skicklig finansveteran, med över tre decenniers erfarenhet från dynamiska, snabbväxande organisationer inom media, teknologi och life science-sektorn. Han har betydande kompetens inom globala företagstransaktioner i samband med marknadsnoteringar, förvärv, joint ventures och avyttringar, samt strategisk omstrukturering och integration. Under åren har Martin Blair också hanterat komplicerade integrationsprocesser efter förvärv, inklusive globala IT- och finansiella system.

Utöver de nya utnämningarna har sex av koncernens nuvarande styrelseledamöter kommit överens om att avgå vid nästa ordinarie bolagsstämma. Detta kommer att säkerställa att koncernens styrelsesammansättning är huvudsakligen oberoende och i linje med bästa praxis inom företagsstyrning.

"På uppdrag av styrelsen skulle jag vilja välkomna Glen Fraser och Martin Blair till teamet. Det är min fasta övertygelse att en välkonstruerad styrelse kan vägleda chefer att fatta bra beslut. Jag har satt samman denna styrelse med TMGs långsiktiga utveckling i åtanke. Jag är tacksam gentemot de avgående styrelseledamöterna för deras hårda arbete under de senaste månaderna och tror att de kommer att förbli en ovärderlig resurs i ledande befattningar inom koncernen. Jag tror att den nya styrelsen har goda förutsättningar att bidra till TMGs långsiktiga mål och samtidigt ta tillvara aktieägarnas intressen", säger Don Elgie, TMGs styrelseordförande.

"Jag tror att gruppen kommer att dra stor nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten hos våra nya oberoende styrelseledamöter. Utnämningen av Glen, som är en väl ansedd yrkesman i Australien, fördjupar vår kunskap och förståelse för en viktig marknad som stod för mer än 30 procent av TMGs intäkter 2016. Vi ser också fram emot att dra nytta av Martins djupa och breda kunskap från finansvärlden, likaså hans expertis inom revision och risk, samt breda industriella bakgrund. Vi ser fram emot att dra nytta av deras kunskap och på så sätt stärka koncernens långsiktiga tillväxtpotential", tillägger Adam Graham, VD för TMG. 

Appendix 1: Professional highlights and past / present directorships 

+————–+————————————————————–+
|Mr Glen |
|FraserAppointed |
|as Non |
|-Executive |
|Director to |
|Board of |
|Directors, |
|March 2017  |
+————–+————————————————————–+
|Feb 2013 – |Principal / Owner, Third EyeThird Eye is a Sydney-based |
|Present |consultancy that offers brand strategy, creativity sourcing |
| |and production services.   |
+————–+————————————————————–+
|May 2008 – Apr|Managing Director, Studio WooStudio Woo is a Sydney-based |
|2013 |independent creative agency that focuses on managing fashion |
| |and lifestyle brands. |
+————–+————————————————————–+
|Oct 2007 – May|CEO, The Red House, Young and Rubicam NetworkThe Red House is |
|2008 |a full-service advertising agency. |
+————–+————————————————————–+
|Jul 2002 – Dec|CEO, Euro RSCG Australia (now Havas Group) Euro RSCG Australia|
|2005 |is an integrated advertising agency. It is part of the Havas |
| |Worldwide network, formerly known as Euro RSCG Worldwide. |
+————–+————————————————————–+
|Jun 2003 – Dec|Chairman, Advertising Federation of Australia |
|2005 | |
+————–+————————————————————–+
|Jul 1999 – Mar|Managing Partner / Head of Client Service, Ogilvy & Mather |
|2002  |UK Ogilvy & Mather is one of the largest marketing companies |
| |in the world.  It is part of the WPP Group. |
+————–+————————————————————–+
|1993 – 1997  |Head of Client Service, CME KHBB, Saatchi & Saatchi CME KHBB |
| |is an advertising agency that was part of Saatchi & Saatchi |
| |Group. |
+————–+————————————————————–+
|1986 – 1993 |Head of Business Development, GGTGold Greenelees Trott was one|
| |of the UK’s most successful and highly awarded advertising |
| |agencies. |
+————–+————————————————————–+
|1982 – 1986  |Account Manager, J. Walter Thompson J. Walter Thompson, part |
| |of the WPP Group, is the world’s best-known marketing |
| |communications brand. |
+————–+————————————————————–+

+————–+—————————————————————+
|Mr Martin |
|BlairAppointed |
|as Non |
|-Executive |
|Director to |
|Board of |
|Directors, |
|March 2017  |
+————–+—————————————————————+
|Mar 2015 – Aug|Interim Chief Financial Officer, Precision Medicine |
|2016 |CatapultPrecision Medicine Catapult is a UK government financed|
| |organisation for the development of precision medicine in the |
| |UK |
+————–+—————————————————————+
|Sep 2014 – |Non-Executive Director and Chairman of Audit Committee, |
|present |Crossrider plcCrossrider plc is an on-line distribution and |
| |digital product company. |
+————–+—————————————————————+
|Aug 2014 – Jun|Consultant, NetScientific plcNetScientific plc is engaged in |
|2015 |commercialising transformative biomedical and healthcare |
| |technologies originating from leading universities |
+————–+—————————————————————+
|Sep 2001 – Apr|Chief Financial Officer, Pilat Media Global plc Pilar Media |
|2014 |Global plc is a provider of new-generation business management |
| |software solutions to the media industry, supporting content |
| |and airtime management and service delivery for multiplatform |
| |linear and on demand services. |
+————–+—————————————————————+
|Jan 2000 – Sep|Chief Financial Officer, Filmgroup Limited / Redbus Film |
|2001  |Distribution Technology company specialising in video on demand|
| |over the internet and film distribution, |
+————–+—————————————————————+
|Nov 1998 – Dec|Chief Financial Officer, Metro International   Metro |
|1999  |International – daily, free advertiser-supported newspaper |
| |distributed in Prague, Budapest, Amsterdam, Toronto, |
| |Philadelphia, Santiago and Rio de Janeiro. |
+————–+—————————————————————+
|1979 – 1998  |Various positions at Quantum International Television, UPC, |
| |United International Pictures, Freemans plc, PWC and Ernst & |
| |Young  |
+————–+—————————————————————+

Appendix 2: Board Composition 

Following the recent change to the Board of Directors and the impending departure of Executive Directors after the Group’s AGM in April 2017, the composition of the Board is as follows:

The Marketing Group plc Board of Directors

Mr Don Elgie – Non-Executive Chairman of the Board

Mr Adam J Graham – Executive Director

Mr Mike McElhatton – Executive Director

Mr Martin Blair – Non-Executive Director and Chairman of Audit Committee

Mr Glen Fraser – Non-Executive Director and Acquisition Committee

-END-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stella Tan
Director of Communications
E-post: ir@marketinggroupplc.com
Sverige
Claes Delin / Mikael Widell
Tel: +46 703 11 9960
E-post: claes.delin@cordcom.se 

Singapore
Malcolm Robertson / Tom Evrard
Tel: +65 6831 7829 / 9850 1998
E-post: ftiunitygroup@fticonsulting.com 

Om The Marketing Group 

The Marketing Group plc är ett globalt marknadsföringsnätverk som består av en portfölj av framgångsrika och självständiga dotterbolag som är samlade på en central, operativ plattform. Varje bolag inom gruppen levererar specialiserad marknadsföring och tillsammans bildar de ett globalt nätverk av företag som erbjuder kunder en komplett uppsättning tjänster. Den centrala operativa plattformen stödjer dess dotterbolag med lednings- och samordningsverksamhet, samt ett gemensamt börsnoterat investeringsinstrument. The Marketing Group är noterat på Nasdaq First North Stockholm. www.marketinggroupplc.com. 

Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant. 

Denna information är sådan information som The Marketing Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 07:00 CEST.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News