Acando har vunnit ramavtal med Region Skåne

2017-03-28

Acando har vunnit Region Skånes (RS) ramavtalsupphandling avseende konsulttjänster inom verksamhet, organisation, produktion samt ekonomistyrning. Avtalet omfattar fyra områden av konsulttjänster; Hälso- och sjukvård, Medicinsk Service, Kollektivtrafik och Övriga verksamheter.
– Acando är väl positionerat att leverera uppdrag av denna karaktär till RS, givet vår mångåriga erfarenhet av liknande åtaganden och vår djupgående kunskap inom hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken. Vi ser avtalet som en utmärkt möjlighet för oss att utöka vårt samarbete med Region Skåne, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Acando AB.

– Vi är särskilt glada för detta avtal och för förtroendet från Region Skåne. Acando har god förmåga och specifik kunskap från omfattande uppdrag inom hälso- och sjukvården och andra verksamheter inom landstinget, bland annat kopplat till digitalisering, e-hälsa och innovation. Detta gör att vi känner oss väl lämpade som konsultpartner och vi ser fram emot att, tillsammans med RS, skapa värde för våra kunder, patienter och ytterst våra medborgare för att skapa ett friskare Sverige, säger Fredrik Hellström, ansvarig för Acando Syd.
För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Hellström, Ansvarig Acando Syd, +46 (0)70 600 3813, fredrik.hellstrom@acando.com
Christer Willman, Kundansvarig Region Skåne, +46 (0)70 833 6694, christer.willman@acando.com
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News