Sleepo ökade nettoomsättningen med 21 procent i andra kvartalet

2017-01-31

E-handelsbolaget Sleepo som säljer möbler och heminredning på nätet ökade sin nettoomsättning med 21 procent i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, september till november 2016.

Nettoomsättningen steg till 14,1 miljoner kronor (11,7), en ökning med 21 procent.
Bruttomarginalen steg till 39 procent (36).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev -1,3 miljoner kronor (-0,8) och efter avskrivningar -1,4 miljoner kronor (-0,9). Nettoresultatet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-0,9), motsvarande -0,23 kronor per aktie (-0,17).

Kassa och bank var på 3,0 miljoner kronor (0,6) per den 30 november.

Resultatförsämringen förklaras av de förstärkningar av den operativa organisationen som ligger till grund för försäljningstillväxten, vilket bedöms leda till resultatförbättringar under kommande del av verksamhetsåret.

Antalet ordrar ökade med 62 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Antalet återkommande kunder växte till 27 procent (20) i kvartalet. Lagervärdet uppgick vid kvartalets slut till 3,8 miljoner kronor. Varulagret är högst kurant med en hög omsättningshastighet.

”Det är med stor tillförsikt vi nu ser fram emot verksamhetsåret andra hälft där vi förväntas se goda effekter av de investeringar som gjorts under året, det sortiment som växt fram och de marknadsinsatser som fortlöpande ger förbättrade resultat”, kommenterar vd Philip Nickolsten i delårsrapporten.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire