PlayHippo tappade intäkter under januari-september, men nöjda med tredje kvartalet (Oms)

2016-11-30

Spelbolaget PlayHippo tappar intäkter och gör en förlust på 3 miljoner kronor under årets nio första månader. Bolaget rapporterar nettospelöverskott i tredje kvartalet och denna trend har fortsatt i fjärde kvartalet. Ebitda under tredje kvartalet uppgick till 255.000 kronor.

Nettoomsättningen för niomånadersperioden sjönk till 4,8 miljoner kronor (6,4) och de totala rörelseintäkterna blev 4,7 miljoner kronor (6,8).

Rörelseresultatet, resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till -3,0 miljoner kronor (-3,4), motsvarande -0,026 kronor per aktie (0,017).

Kassa och bank var på 292.000 kronor (9.000) per den 30 september.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,1 miljoner kronor (-0,2).

”Vi är nöjda med det tredje kvartalet, vi gör ett nettospelöverskott på 110.000 euro samtidigt som vi gör vinst på rörelseresultatnivå. Vi har dessutom lyckats med att sänka bonuskostnaderna ytterligare med bibehållen tillväxt. Detta har varit en viktig målsättning för bolaget. Glädjande nog så håller den positiva trenden i sig även så här långt i fjärde kvartalet”, säger vd Christian Bönnelyche i en skriftlig kommentar.

PlayHippo som tidigare flaggat för att man vill delta i konsolideringen i branschen har som tidigare aviserat meddelat förvärv av Future Gaming Group.

”Vi har nu hittat en lösning som vi är väldigt nöjda med och som vi är övertygade om kommer bidra positivt till vår verksamhet från dag ett i och med köpet av Future Gaming Group som vi gick ut med den 23 november. Koncernen får nu in tre nya casinon som har ett bra spelutbud från Netent och Microgaming samt livecasino som är det snabbast växande casinosegmentet. Vi får in varumärken som bidrar med positivt cash flow direkt samt ger oss stora möjligheter att cross-sälja den del av PlayHippos databas som är inaktiv. I form av New Equity Venture får vi också in finansiellt starka ägare som har ett fint track record av att utveckla bolag”, säger vd:n.

Han avslutar sitt vd-ord med: ”Jag ser med tillförsikt fram emot nästkommande kvartal och kan konstatera att PlayHippo nu är väl rustat för att möta dom utmaningar som branschen står inför. Vi kommer fortsatt att titta på fler konsolideringsmöjligheter i en form eller annan som kan bygga värde åt bolaget och våra aktieägare”.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire