Euris vänder till vinst i tredje kvartalet

2016-11-30

Euris, European Institute of Science, vänder till vinst i tredje kvartalet 2016, tack vare ett positivt resultat från bolagsportföljen. Bolaget förser den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med produkter.

Nettoomsättningen var oförändrad på 276.000 kronor (276.000). Royaltyintäkter steg till 31.000 kronor (19.000) och de totala rörelseintäkterna blev 307.000 kronor (295.000).

Resultat från bolagsportföljen var 543.000 kronor (-211.000).

Rörelseresultatet, resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till 406.000 kronor (-343.000), motsvarande 0,06 kronor per aktie (-0,05).

Kassa och bank var på 1,3 miljoner kronor (1,0) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,5 miljoner kronor (-0,5) för årets nio första månader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire