Sleepo ökade nettoomsättningen med 20 procent i första kvartalet

2016-10-28

E-handelsbolaget Sleepo ökade sin nettoomsättning med 20 procent i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juni till augusti 2016.

Nettoomsättningen steg till 12,1 miljoner kronor (10,1), en ökning med 20 procent.
Bruttomarginalen var 38 procent (37).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev -1,4 miljoner kronor (-0,8) och efter avskrivningar -1,5 miljoner kronor (-0,9). Nettoresultatet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-0,9), motsvarande -0,24 kronor per aktie (-0,91).

Kassa och bank var på 3,8 miljoner kronor (0,9) per den 31 augusti.

Antalet ordrar ökade med 41 procent jämfört med föregående år, vilket Sleepo ser som ett starkt tecken på att bolagets sortimentsförflyttning ger effekt och att bolaget attraherar väsentligt fler kunder än föregående år. Lagervärdet är oförändrad på 3,6 miljoner kronor från föregående år trots ökad försäljning, vilket visar på högre omsättningshastighet av lagret. Andelen återkommande kunder har ökat till 21 procent, jämfört med 13 procent samma kvartal i fjol. Resultatförsämringen förklaras av de ökade kostnader som förstärkningen av den operativa organisationen innebär.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire