Acrinova förvärvar SIG Invest i apportemission på 210 miljoner kronor

2016-09-21

Fastighetsbolaget Acrinova har träffat en principöverenskommelse om att förvärva SIG Invest i en apportemission på 210 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Apportemissionen görs till kursen 65 kronor per aktie i Acrinova vilket är det substansvärde som parterna har kommit överens om. SIG Invests ägare kommer efter affären att äga 44 procent av det nya bolaget.

SIG Invest anges ha goda kassaflödet och flera strategiska bostadsprojekt i Stockholmsområdet samt är även verksamhet i Skåne. Bolaget har även flera byggrätter.

Den planerad affären, tillsammans med andra mindre förvärv, överstiger ramen för det mandat styrelsen har för emissioner och bolagsordningens gränser för antal aktier. Styrelsen kommer därför att snarast kalla till en extra bolagsstämma. Vidare föreslås en ny styrelsesammansättning och att bolaget byter namn från Acrinova till Svenska Investeringsgruppen.

Affären är strategiskt viktig för Acrinova eftersom SIG Invest är verksam på strategiska platser där inte Acrinova finns men har för avsikt att finnas.

Den tidigare målsättningen att skapa ett fastighetsvärde på totalt 500 miljoner kronor kommer i och med affären att ha nåtts och den föreslagna nya styrelsen kommer att till den extra bolagsstämman att presentera en ny affärsplan. I kallelsen till den extra bolagsstämman kommer affären att presenteras i sin helhet.

"Ett stort genombrott för oss på den svenska fastighetsmarknaden. Vi går från att vara ett litet noterat fastighetsbolag till något betydligt större i och med denna föreslagna apportemission. Jag ser verkligen fram emot utmaningen att leda detta större bolag framöver. Det är mycket intressant med utvecklingsprojekten. Att skapa och bygga upp fastighetsbestånd brinner jag verkligen för", säger Ulf Wallén, vd i Acrinova..

"Affären är ett viktigt strategiskt steg för fortsatt expansion, den möjliggör flera nya förvärv och större utvecklingsmöjligheter i det nya bolaget. Acrinova och SIG Invest kompletterar varandra på ett bra sätt och vi ser fram emot vår gemensamma framtid", säger Dan Astrén vd i SIG Invest.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire