Swemet genomför nyemission på 6,0 miljoner kronor riktad till allmänheten

2016-09-20

Swemet höll idag den 20 september extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av B-aktier riktad till allmänheten. Det framgår av kommunikén från stämman.

Nyemissionen genomförs i syfte att förstärka rörelsekapitalet och att amortera på lån. Bolaget vill även stimulera en ägarspridning. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna och de nya aktierna kan tecknas av allmänheten. Bolaget emitterar högst 2,55 miljoner nya B-aktier till teckningskursen 2,35 kronor per aktie och kommer att tillföras högst 6,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget har inför nyemissionen ingått avtal om ägarspridning med Dividend Sweden.
Teckningstiden löper från 26 september till 10 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire