Oncology Venture genomför företrädesemission på 22 miljoner kronor

2016-09-20

Forskningsbolaget Oncology Venture kommer att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 22 miljoner kronor. Nyemissionen ska genomföras i närtid med relativt låg rabattsats. Nyemissionen är säkrad av bland annat huvudägarna till cirka 55 procent av emissionsvolymen. Ytterligare information om nyemissionen väntas kommuniceras i närtid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till kapitalbehovet är det utvecklingsavtal med tecknats med indiska Cadila Pharmaceuticals för utveckling av LiPlaCis, vilket aviserades i ett separat pressmeddelande idag.

Oncology Venture har även identifierat en fjärde läkemedelskandidat, en oral tyrosinkinas-hämmare vilken har visat effekt och där tumörvävnad finns tillgänglig från kliniska fas 3-studier för DRP-tester innan ett fullständigt avtal tecknas, och villkor förhandlas med ett Big Pharma-bolag, vilket innehar samtliga rättigheter till projektet.

Härutöver har Oncology Venture för avsikt att säkra rättigheter till tre lovande läkemedelskandidater i kombination med deras respektive DRP:er för behandling av cancer hos kvinnor, till 2X Oncology Inc., ett amerikanskt spinout-bolag från Oncology Venture.

"Oncology Venture har i dagsläget inlicensierat tre cancerläkemedelskandidater: LiPlaCis, APO010 och Irofulven, och ligger före de ursprungliga tidslinjerna. Vi har nu möjlighet att på
ett fokuserat sätt öka takten i verksamheten ytterligare varmed bolaget söker ytterligare kapital. Att inlicensiera ytterligare en fjärde läkemedelskandidat höjer tempot och sannolikheten för att nå framgångar i verksamheten betydligt och genom utvecklingsavtalet med Cadila kan vi ta ett stort kliv framåt avseende LiPlaCis. Om vi härutöver även kan initiera arbetet med projekten i amerikanska 2X Oncology Inc, vår spinout för utveckling av behandlingar mot cancer hos kvinnor, kan vi öka antalet läkemedelskandidater i vår pipeline ytterligare", säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor, PhD och vd för Oncology Venture.

Vidare skriver bolaget att verksamheten fortlöper planenligt med bolagets tre
inlicensierade läkemedelskandidater; APO010, Irofulven och LiPlaCis. Bolaget har genom det kapital som inbringades via listningsemissionen 2015 befintliga resurser för att genomföra fokuserade kliniska fas 2-studier för APO010 och Irofulven. LiPlaCis-programmet har övergått från doseskaleringsdelen till en utökad proof-of-concept-studie. Genom det kapital som inbringades vid den företrädesmission som bolaget genomförde under våren 2016 möjliggjordes att hålla en hög utvecklingstakt avseende LiPlaCis.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire