Instruktioner för analyser

För att vi ska publicera din analys gäller följande:

  • Texten ska vara skriven av dig. Du får inte plagiera någon annans analys och publicera i ditt namn.
  • Skribenten har fullt ansvar för det som står i analysen.
  • Skribenten ansvarar för att de eventuella bilder som bifogas är tillåtna att publicera enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
  • Du måste vara medlem på Stockaboo och skriva analysen i det namn du använder på Stockaboo.
  • Analysen ska vara skriven på svenska. En engelsk översättning får publiceras som ett komplement.
  • Analysen måste hålla god kvalitet gällande innehåll och språkbruk.
  • Analysen måste vara saklig och får inte innehålla medvetna faktafel. Den får inte vara avsedd att påverka kursen i bolaget den behandlar på ett otillbörligt vis.
  • Innehållet i analysen får inte bryta mot svensk lagstiftning.

Stockaboo förbehåller sig rätten att neka till publicering och att ta bort analyser som publicerats utan att meddela skribenten. Stockaboo förbehåller sig också rätten att sprida analysen på det sätt vi finner vara lämpligt. Stockaboo kommer inte att korrekturläsa analysen före publicering, men förbehåller sig rätten att korrigera stav- slarv- och grammatiska fel som vi ser.

Maila din analys i lämpligt format (exempelvis doc, docx, pages, txt) till analyser@stockaboo.com och skriv om du önskar att analysen ska publiceras vid ett visst tillfälle och inte snarast. Bifoga gärna eventuella bilder i jpg- eller png-format med en maximal bredd på 700 punkter. Viss redigering av bilderna kan behöva göras från vår sida, vilket du godkänner om du skickar in en analys. Vi förbehåller oss också rätten att exkludera en eller flera av de bifogade bilderna. Glöm inte att skriva vad ditt användarnamn på Stockaboo är.