Kommuniké från årsstämman 2019 i Brandbee Holding AB (publ)

Idag den 17 maj höll Brandbee Holding AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag. · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018…

Fortsätt läsa

Brandbee tecknar avtal och öppnar kontor i Filippinerna

Onlinevideobolaget Brandbee har inlett ett strategiskt samarbete med marknadsbyrån MacGraphics Carranz och i samband med det öppnar bolaget ett lokalt kontor i Manila, Filippinerna. Det framgår av ett pressmeddelande. Brandbees plattformar för leadsgenerering och videoproduktion möjliggör för MacGraphics att gå från en analog reklambyrå till…

Fortsätt läsa

Brandbee skriver avtal och öppnar kontor i Filippinerna

Brandbee har inlett ett strategiskt samarbete med MacGraphics Carranz och i samband med detta öppnar bolaget ett lokalt kontor i Manila, Filippinerna. MacGraphics Carranz är den marknadsbyrå som har flest billboards längs Manilas huvudvägar och Brandbee's digitala expertis kommer att leda MacGraphics Carranz in i…

Fortsätt läsa

Brandbee ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i första kvartalet

Onlinevideobolaget Brandbee redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,1), en ökning med 400 procent mot föregående år.Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-1,5). Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport 1 2019

VD HAR ORDET Alltsedan jag blev tillförordnad VD i slutet av januari har vi städat i produktportföljen och tagit fram tydliga prismodeller för våra tjänster. Fokus tidigare har varit allt för mycket på konsultdelen, vi arbetar nu för att ta fram de produkter Brandbee har…

Fortsätt läsa