TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2019.Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 358 tkr (48 tkr) under fjärde kvartalet 2019, medan nettoresultatet uppgick till -6 007 tkr (-10 326 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten -3 991 tkr…

Fortsätt läsa

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 september 2019.Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 717 (0) tkr, nettoresultatet till -6 261 (-6 817) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -2 243 (-1 789) tkr. Under perioden…

Fortsätt läsa