Sobi publicerar bokslutskommunikén 2019

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) publicerar idag bokslutskommunikén för 2019. Intäkterna för helåret ökade med 56 procent till 14 248 MSEK. Justerad EBITA uppgick till 6 145 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 43 procent. Oktober - december · Totala intäkter uppgick till 4 890…

Fortsätt läsa

Invitation – Presentation of Sobi's Q4/FY 2019 results

On 13 February, at 08:00 CET, Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) will publish its report for the fourth quarter and full-year 2019. Financial analysts and media are invited to participate in a telephone conference, which will include a presentation of the results, on the…

Fortsätt läsa

Inbjudan – Presentation av Sobis bokslutskommuniké för 2019

Den 13 februari klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) sin bokslutskommuniké för 2019. Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 10:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer…

Fortsätt läsa

Sobis intäkter och EBITA för helåret 2019 högre än tidigare estimat

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (https://www.sobi.com/en/investors/fda-approves-gamifantr-emapalumab-first-and-only-treatment-primary-haemophagocytic) (Sobi™) (STO: SOBI) meddelar idag att intäkterna och EBITA för helåret 2019 föll ut högre än tidigare estimat. Helårsintäkterna uppgick till cirka 14 150 - 14 250 MSEK och EBITA till cirka 6 200 - 6 300 MSEK exklusive omstruktureringskostnader och påverkan från…

Fortsätt läsa